Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Στοιχεία εκδήλωσης:
17.06.2020 / 15:22
  https://www.youtube.com/watch?v=13JooJ_bUD8