ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Επίσκεψη της Υφυπουργού Εσωτερικών και της Προέδρου του ΚΕΘΙ στη Θεσσαλονίκη