Χρονολογία 2005

Ο Οριζόντιος Επαγγελματικός Διαχωρισμός στην Ελληνική Αγορά Εργασίας

 Τίτλος: «Ο Οριζόντιος Επαγγελματικός Διαχωρισμός στην Ελληνική Αγορά Εργασίας» (στατιστικό δελτίο 3ο)

Συγγραφέας: Ν. Ντερμανάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας – Equal Ανδρομέδα»

Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματικός διαχωρισμός, απασχόληση, αγορά εργασίας

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Με το παρόν στατιστικό δελτίο υπολογίζεται το μέγεθος του επαγγελματικού διαχωρισμού στην ελληνική αγορά εργασίας και η διαφορετική αντιπροσώπευση των δύο φύλων στις επαγγελματικές ομάδες και κλάδους. Επιπλέον, αποτυπώνεται η μεταβολή στην εκδήλωση του φαινομένου την τελευταία δεκαετία, ενώ ο υπολογισμός του εκπαιδευτικού διαχωρισμού ανάμεσα στα δύο φύλα γίνεται και για τους/τις απόφοιτους/-ες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ελληνικών Α.Ε.Ι. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ένταση της εκδήλωσης του επαγγελματικού διαχωρισμού στους Νομούς της Χώρας.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

 

Επισυναπτόμενα αρχεία