Θεματική

Τοπική ανάπτυξη, Αγορά εργασίας, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα, Νέες τεχνολογίες, Ίση αμοιβή

Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το Έργο έχει ως βασικό σκοπό την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που συνδέονται με τη φροντίδα και την προώθηση της συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής για
Διάρκεια 2020-2022
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης και την κάλυψη των κενών πληροφόρησης σχετικά με όλες τις διαστάσεις του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα
Διάρκεια 2018-2020
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το έργο EQUAL - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ - Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στo Xώρο Eργασίας, υλοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2002-2005, στα πλαίσια του πρώτου κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
Διάρκεια 2000-2005
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποίησε ως Συντονιστής Φορέας το Πρόγραμμα με τίτλο: «Ίση Αμοιβή - Προσοχή στο Χάσμα» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Διάρκεια 1.10.2001-31.3.2003
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Κύριος στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση των πολιτικών και των στάσεων εργαζομένων γυναικών και εργοδοτών/τριών σε θέματα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και η
Διάρκεια 2015-2016
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η ενημέρωση των δημοσίων και τοπικών αρχών των συμμετεχόντων χωρών σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας σε
Διάρκεια Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2007