Χρονολογία 2003

Μελέτες-Έρευνες: Ίση Αμοιβή: Προσοχή στο Κενό

   

Τίτλος: «Μελέτες-Έρευνες: Ίση Αμοιβή: Προσοχή στο Κενό»

Συγγραφέας/-είς: Μ. Καραμεσίνη, Η. Ιωακείμογλου, Ν. Ντερμανάκης, Μ. Γιαννακούρου, Ε. Σουμέλη, Μ. Θανοπούλου.

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2003

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 472

 

Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του Προγράμματος «Ίση Αμοιβή – Προσοχή στο Κενό», που υλοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι., στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Στη μελέτη της Μ. Καραμεσίνη και του Η. Ιωακείμογλου «Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών» αποτιμάται η συμβολή κάθε προσδιοριστικού παράγοντα στις διαφορές αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και καταδεικνύεται ο ρόλος που παίζουν οι διακρίσεις φύλου στη διαμόρφωση του μισθολογικού χάσματος.

Ο Ν. Ντερμανάκης στη μελέτη του «Η ανισότητα των αμοιβών σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα» παρουσιάζει τις πραγματικές διαστάσεις της ανισότητας των αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, τουρισμού (ξενοδοχεία-εστιατόρια), τραπεζών και υπηρεσιών υγείας.

Οι Μ. Γιαννακούρου και Ε. Σουμέλη στη μελέτη τους «Ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις» διερευνούν, αναλύουν και καταγράφουν τις συλλογικές ρυθμίσεις που είτε προάγουν την ισότητα, είτε την παρεμποδίζουν.

Η Μ. Θανοπούλου επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία των εκπροσώπων συλλογικών φορέων του τουριστικού τομέα, τους οποίους θεωρεί ως πληροφορητές-κλειδιά, καθώς έχουν σωρεύσει και φέρουν σημαντική συλλογική εργασιακή εμπειρία και γνώση στην «Ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον τουριστικό τομέα. Εμπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήμανση προοπτικών».

 

Continue with the following
Χρονολογία 2024
Θεματική Violence against women
Χρονολογία 2024
Θεματική -
Χρονολογία 2023
Θεματική -