Χρονολογία 2007

Εργαλείο με Οδηγίες για Παρεμβατικά Προγράμματα σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση. Τεύχος Καλών Πρακτικών

   

Τίτλος: «Εργαλείο με Οδηγίες για Παρεμβατικά Προγράμματα σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση. Τεύχος Καλών Πρακτικών»

Συγγραφέας/-είς: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιστημονική επιμέλεια)

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2007

Σχήμα: 21Χ29

Σελίδες: 296

ISBN: 978-960-89655-3-9

 

Περίληψη:

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο «Εργαλείο με Οδηγίες για Παρεμβατικά Προγράμματα σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση» περιλαμβάνει μια σειρά από καλές πρακτικές των Παρεμβατικών Προγραμμάτων, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2003-2004. Περιλαμβάνει μια ποικιλία θεματικών ενοτήτων, οι οποίες θεωρούνται ως οι πλέον αντιπροσωπευτικές που προέκυψαν από τα Παρεμβατικά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα.

Το εύρος των θεματικών που κατατίθενται αποτελεί ένα σαφές δείγμα του τεράστιου πραγματικά έργου που επιτελέστηκε στα σχολεία, φανερώνει την ποιότητα των Παρεμβατικών Προγραμμάτων, καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν την όλη προσπάθεια οι υπεύθυνοι/-ες του Υπουργείου Παιδείας και οι εκπαιδευτικοί και, τέλος, αποδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι επιμορφώτριες/-ές του Κ.Ε.Θ.Ι. στην όλη πορεία του Έργου. Το υλικό που τελικά επιλέχθηκε οριοθέτησε και την τελική διαμόρφωση εννέα (9) συνολικά κατηγοριών: Φύλο και εργασία, Φύλο και εκπαίδευση, Φύλο και οικογενειακή ζωή, Φύλο και δημόσιος βίος, Σχέσεις των δύο φύλων, Συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, Στερεότυπα και διαμόρφωση της ταυτότητας των φύλων, Φύλο και τέχνη, Βία και επιθετικότητα.