Θεματική

Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ευαισθητοποίηση

Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η πρόταση του ΚΕ.ΜΕ.Α. αποβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου και στην συμβολή της αστυνομίας στην παραπάνω θεματική, εστιάζοντας στοχευμένα σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Προς αυτή την
Διάρκεια 24 μήνες
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Περιγραφή : Τον Ιούλιο του 2015, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας υπέγραψε από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γενική
Διάρκεια 15 Σεπτεμβρίου 2015 -30 Δεκεμβρίου 2016
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η άμεση υποστήριξη των θυμάτων και η κάλυψη αναγκών διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αρωγή και την προστασία των θυμάτων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Διάρκεια Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
«Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Διάρκεια Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η πρόληψη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Αλβανία, κυρίως μέσω εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία, καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων, μέσω της
Διάρκεια Ιανουάριος 2007- Ιούνιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Κεντρικός σκοπός του Έργου είναι η επιτυχής αντιμετώπιση της έλλειψης κεντρικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων, καθώς και η συστηματική και οργανωμένη
Διάρκεια 2 Έτη