Χρονολογία 2001

Η Διεθνική Σωματεμπορία - Trafficking

Τίτλος: «Ενημερωτική Μελέτη για τη Διεθνική Σωματεμπορία - Trafficking»

Συγγραφέας: Γεωργία Τσακλάγκανου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: διεθνική σωματεμπορία, trafficking, πορνεία, παράνομη διακίνηση, οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση, μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, πορνογραφία

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το κείμενο αφορά σε μια ενημερωτική έκθεση για τη διεθνική σωματεμπορία γυναικών και παιδιών με έμφαση στα ακόλουθα θέματα: ορισμός και εννοιολόγηση της διεθνικής σωματεμπορίας, τα θύματα και οι συνέπειες του φαινομένου, οι διαστάσεις και η έκτασή του σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η σχέση της διεθνικής σωματεμπορίας, της μετανάστευσης και της πορνείας, οι παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωση και ανάπτυξη της διεθνικής σωματεμπορίας, κ.λπ. Έμφαση δίνεται στη θεσμική αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία