Χρονολογία 2002

Μελέτη – Προτάσεις στο Τελικό Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας»

Τίτλος: «Μελέτη – Προτάσεις στο Τελικό Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας»

Συγγραφέας: Χ. Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν., πρ. Ειδ. Συμβούλου των Υπουργών Δικαιοσύνης σε θέματα Ποινικού Δικαίου (1998-2001), στο πλαίσιο μελέτης, που ανετέθη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά:ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση γυναικών, πρόληψη

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα μελέτη περιέχει τις προτάσεις του συγγραφέα για το τελικό σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΔΑ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία