Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια μελανιών και τόνερ

μελάνι

Το ΚΕΘΙ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα του φορέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% κατ’ ανώτατο όριο.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 14.00 στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στη διεύθυνση: Πινδάρου αρ. 2 – Αθήνα (είσοδος από Κανάρη 1 & Ακαδημίας).