ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την υπ'αριθμ. 1/2022 - Κωδ. 61.90.03 Πρόσκληση

Αθήνα, 18-04-2022

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την υπ'αριθμ. 1/2022 - Κωδ. 61.90.03 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη συνολικά τριών (3) συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ερευνητικού έργου με τίτλο: "Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών Γυναικών".

Νέα καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 6 Μαϊου 2022.