ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (TONER) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner) για τους εκτυπωτές και πολυμηχανήματα των δεκατεσσάρων (14) Συμβουλευτικών Κέντρων που εδρεύουν αντίστοιχα στην  Αττική (Αθήνα και Πειραιά), στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Κοζάνη, στην Κομοτηνή, στην Κέρκυρα, στη Λαμία, στη Λάρισα, στην Ερμούπολη Σύρου, στη Μυτιλήνη, στην Πάτρα και στην Τρίπολη.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.