ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. 1/2022 - MIS 5174893 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α δεν γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου παρακαλούμε όπως αποστείλει email στο kethi@kethi.gr για να του/της αποσταλεί άμεσα ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Ενημέρωση 09-09-2022 : Επισυνάπτεται έγκριση αναμορφωμένου Πίνακα Απορριπτέων/φθεισών για τον Κωδικό 2: Διοικητική Υποστήριξη του Έργου.