Εκδήλωση «Αντιμετωπίζοντας τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας» – Αθήνα, 4 Απριλίου 2023

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διοργανώνει, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), εκδήλωση με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρες 16:30 – 21:00, στο «Κέντρο Επιχειρηματικότητας - Κωνσταντίνος Μίχαλος» του ΕΒΕΑ (Αμερικής 8, 2ος όροφος, Αθήνα) και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα», που υλοποιείται από το ΚΕΘΙ με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020).

H εν λόγω εκδήλωση είναι η πρώτη από μία σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που θα πραγματοποιηθούν από το ΚΕΘΙ, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της απασχόλησης και της ίσης μεταχείρισης.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.