ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΘΙ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ HELMSIC (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, κυρία Μαρίνα Στέφου, παρουσίασε την αποστολή και τις δράσεις του ΚΕΘΙ στο Πανελλήνιο Webinar με τίτλο «Έμφυλη Βία στην Ελλάδα: Πώς μπορείς να συμβάλλεις στην αντιμετώπισή της», που διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής ( HelMSIC – Hellenic Medical Students International Committee).

Η κυρία Στέφου ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες του φορέα σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και της παρενόχλησης. Υπογράμμισε δε τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες υγείας ως προς την αναγνώριση και την εμψύχωση των θυμάτων, κατά την αντιμετώπιση τέτοιων βίαιων περιστατικών.

 Η Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας, προσφέροντας επιπλέον και συναισθηματική στήριξη απέναντι στον φόβο, την απειλή, τον κίνδυνο και την απώλεια του αισθήματος της ασφάλειας που νιώθουν τα θύματα. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια καταπολέμησης και εξάλειψης της έμφυλης βίας» 

Το Webinar διεξήχθη σε συνέχεια της ημερίδας «How to Treat your Patient», που έλαβε χώρα  το προηγούμενο διάστημα στις Ιατρικές Σχολές της χώρας και κατά την οποία εξειδικευμένα στελέχη του ΚΕΘΙ επιχείρησαν με τις εισηγήσεις τους να πληροφορήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους φοιτητές/τριες Ιατρικής που συμμετείχαν στις θεσμικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. 

Το Webinar διατίθεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.youtube.com/watch?v=5woUIxNmeHc