Διημερίδα ΚΕΘΙ στη Μυτιλήνη

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα, διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας τους, επιμόρφωση διάρκειας δύο ημερών, την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 στην πόλη της Μυτιλήνης. 

Η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2021- 2025 και αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων μεταναστριών, γυναικών προσφύγων, αιτουσών ασύλου και κοριτσιών με δύο υποδράσεις: α) Σχεδιασμός και υλοποίηση από ΓΓΔΟΠΙΦ επιμορφωτικών σεμιναρίων/εισηγήσεις σε επαγγελματίες του πεδίου (ΚΕΜ, στελέχη Κοινωνικών Υπηρεσιών ΟΤΑ) και σε δημοσίους υπαλλήλους, που εργάζονται με μετανάστριες, στοχεύοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών μεταναστριών και β) Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες σε δομές προσφύγων βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΔΟΠΙΦ και του ΚΕΘΙ με την Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

Κατά την έναρξη της διημερίδας, η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ κυρία Μαρίνα Στέφου, αναφέρθηκε στην ψυχολογική, κοινωνική, εργασιακή και νομική στήριξη, που λαμβάνουν δωρεάν οι γυναίκες- θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας από τα στελέχη των 14 Συμβουλευτικών Κέντρων του ΚΕΘΙ και γενικότερα των συνολικών Δομών του Δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ, ενώ , έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας  όλων των φορέων  για την καταπολέμηση και την εξάλειψη της έμφυλης βίας ιδιαίτερα με θύματα και γυναίκες/κορίτσια πρόσφυγες. 

Κλείνοντας, αφού ανέλυσε το πλέγμα δράσεων που έχει αναπτύξει η ελληνική Πολιτεία, όπως είναι το "κουμπί πανικού " (punic button) και το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, εργαλεία τα οποία έχουν υιοθετηθεί πρόσφατα ως χρήσιμα για την άμεση προστασία και εκτόνωση τέτοιων φαινομένων, υπογράμμισε ότι η προστασία όλων των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής κοινωνίας και πως το ΚΕΘΙ στέκεται αρωγός σε κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.