ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Εκδήλωση ΚΕΘΙ για τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση ΚΕΘΙ για τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας στη Θεσσαλονίκη 

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διοργανώνει την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρες 11:00 – 16:00, στην Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη), εκδήλωση με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα», που υλοποιείται από το ΚΕΘΙ με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020).  

Στόχος της εκδήλωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έμφυλης ισότητας και της απασχόλησης, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βίας και παρενόχλησης, μέσα από την παροχή ενημέρωσης και την παρουσίαση καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των παρενοχλητικών συμπεριφορών στο εργασιακό περιβάλλον.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήγαγε το ΚΕΘΙ με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών φορέων και επιχειρήσεων για την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη θεματική αυτή. 

Σημειώνεται, ότι η εκδήλωση αποτελεί μέρος μίας σειράς δράσεων, που θα πραγματοποιηθούν από το ΚΕΘΙ και έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

 

Το Έργο «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας»: Αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ΚΕΘΙ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμφυλης βίας, αλλά και ειδικότερα για την υποστήριξη της εφαρμογής της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 4808/2021 (ΦΕΚ Α' 101/19-06-2021).