Επίσκεψη της Προέδρου του ΚΕΘΙ στα ΣΚ Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας κυρία Μαρίνα Στέφου επισκέφθηκε την εβδομάδα αυτή διαδοχικά τα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΙ στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της η Πρόεδρος ενημερώθηκε για τη λειτουργία των Κέντρων και αντάλλαξε απόψεις με τα στελέχη. Η κυρία Στέφου ενημερώθηκε για την πορεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την εργασιακή, κοινωνική νομική και ψυχολογική στήριξη που παρέχονται προς τις γυναίκες θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων. Επιπλέον, τα στελέχη παρουσίασαν τις δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης που έχουν ήδη αναπτύξει με τους τοπικούς φορείς καθώς και όσες έχουν δρομολογηθεί για το επόμενο διάστημα.

Η Πρόεδρος, ολοκληρώνοντας τις επισκέψεις της, ανέφερε τα εξής:

«Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας λειτουργεί 14 Συμβουλευτικά Κέντρα, όπου οι γυναίκες θύματα έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να λάβουν κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική συμβουλευτική υποστήριξη. Στο Ηράκλειο ενημερώθηκα, μεταξύ άλλων, για την εξέλιξη της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου επικινδυνότητας και την αξιολόγηση της κλίμακας του κινδύνου που αντιμετωπίζει το θύμα καθώς και την θετική ανταπόκριση των συμβουλευόμενων στο σύνολο της διαδικασίας. Στη Θεσσαλονίκη ενημερώθηκα ιδιαίτερα για την προώθηση της πιλοτικής εφαρμογής του panic button (κουμπί πανικού) και την προστιθέμενη αξία του για την πρόληψη πιθανών θυμάτων σωματικής κυρίως κακοποίησης. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων, αντίστοιχα, έχει ενεργές δικτυώσεις και διαρκή συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, τον Δήμο, την Περιφέρεια Ηπείρου και την Ελληνική Αστυνομία, ενώ,τα στελέχη μας, διαρκώς επιμορφώνονται σχετικά με όλα τα θεσμικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Θέλω να υπενθυμίσω ότι για την Ελληνική Πολιτεία και το ΚΕΘΙ, η προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας, η έγκαιρη απομάκρυνσή τους από τον κακοποιητή τους αλλά κυρίως η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση κατά των βίαιων και κακοποιητικών συμπεριφορών αποτελούν προτεραιότητα και διαρκή αγώνα».