ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη συνεργασίας

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο ενεργής συμμετοχής του φορέα προς την ψηφιοποίηση και της αναγκαιότητας αποσυμφόρησης των γραφείων του λόγω έλλειψης χώρου αρχειοθέτησης έντυπου αρχείου, προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η ασφαλής αποθήκευση και φύλαξη του υπάρχοντος φυσικού αρχείου του ΚΕΘΙ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και η δημιουργία λεπτομερούς ηλεκτρονικού μητρώου, ώστε το αρχείο να είναι πλήρως καταγεγραμμένο, ιχνηλατήσιμο και διαχειρίσιμο. Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι - ανθρώπινοι και οικονομικοί - ενώ δίνεται η δυνατότητα στο φορέα να διαχειρίζεται το αρχείο του εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχοντας στη διάθεσή του το απαιτούμενο υλικό άμεσα και με ασφάλεια.

Η εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του φορέα προσέφερε τις ανωτέρω υπηρεσίες  σε προνομιακή τιμή στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης.

Ευχαριστούμε την ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. για την προσφορά της στο Κ.Ε.Θ.Ι. καθώς και για τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα των δραστηριοτήτων της!