ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Έναρξη Επιμορφωτικού Προγράμματος Ασύγχρονης Μορφής: «Βία και Παρενόχληση στον Κόσμο της Εργασίας»

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος Ασύγχρονης Μορφής: «Βία και Παρενόχληση στον Κόσμο της Εργασίας» το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα» με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το περιεχόμενο του Προγράμματος βασίζεται στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο του ΚΕΘΙ «Βία και Παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας», το οποίο συνέγραψαν οι: Ναυσικά Μοσχοβάκου και Ματίνα Παπαγιαννοπούλου και έχει ως βασικό στόχο την παροχή πληροφόρησης σε διευθυντικά και ανώτερα στελέχη καθώς και σε εργαζόμενες και εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σχετικά με την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας.

Το μάθημα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα ή/και σε μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν να επιμορφωθούν σχετικά με το θέμα της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία μέσα από την ειδική πλατφόρμα https://elearning.kethi.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες αποκτούν πρόσβαση στο μάθημα μέσα από την εγγραφή τους στην πλατφόρμα https://elearning.kethi.gr/login/signup.php. Το μάθημα είναι δομημένο σε 4 ενότητες οι οποίες ξεκλειδώνουν σταδιακά αφού ολοκληρωθεί κάθε μία επιτυχώς (μια ενότητα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς όταν σημειώνεται σκορ 80% στο τεστ αυτοαξολόγησης που υπάρχει στο τέλος). Οι συμμετέχοντες/-ουσες λαμβάνουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εφόσον ολοκληρώσουν και τις 4 ενότητες με επιτυχία. Ένας φορέας μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο ολοκλήρωσης των εργαζομένων του αφού λάβει την αναγκαία πρόσβαση από το ΚΕΘΙ.

Το ΚΕΘΙ μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα το οποίο βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος 4808/2021, σύμφωνα με το οποίο δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ανεξαρτήτως αριθμού προσωπικού, έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, επιδιώκει να υποστηρίξει τους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στην προσπάθεια συμμόρφωσής τους με τις νομικές υποχρεώσεις τους παρέχοντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Βικτωρία Γκερμότση, τηλ: 210 38 98 048, email: vgermo@kethi.gr.

Επισυναπτόμενα αρχεία