Συμμετοχή του ΚΕΘΙ σε ενημερωτική ημερίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Την Πέμπτη 11/04/2024, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) συμμετείχε σε Ημέρα Ενημέρωσης με θέμα: «Γυναίκα και αγορά εργασίας», που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Τελετών.

Η Ημέρα Ενημέρωσης απευθύνθηκε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και σε μέλη ΔΕΠ και εστίασε σε ζητήματα έμφυλων διακρίσεων στην εργασία, σεξουαλικά παρενοχλητικών συμπεριφορών και δικαιωμάτων των γυναικών εργαζομένων.

Πρόκειται για μια ακόμη συνέργια, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Η κα Ματίνα Παπαγιαννοπούλου, μέλος της Τριμελούς Ομάδας Επιστημονικού Συντονισμού των υποστηρικτικών δομών του πανελλαδικού Δικτύου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και στέλεχος του ΚΕΘΙ, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, αναφέρθηκε στο φαινόμενο των έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων στην αγορά εργασίας και στα εμπόδια επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών. Επιπλέον, οριοθέτησε εννοιολογικά τις μορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον και τόνισε την αναγκαιότητα της ενημέρωσης αλλά και της διεξαγωγής δράσεων ευαισθητοποίησης προς το ευρύ κοινό, προκειμένου να αναγνωρίζονται και να καταγγέλλονται τέτοιου είδους περιστατικά.

Στη συνέχεια, οι επιστημονικοί/-ες συνεργάτες/-τριες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η κα Μαρία Κουφοπούλου και ο κος Κωνσταντίνος Γαλάζιος, αναφέρθηκαν διεξοδικά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα σχετικά με την εργασιακή απασχόληση των γυναικών, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τα μέτρα αντιμετώπισης της όποιας μορφής βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των ομιλητών/-τριών και των ακροατών/-τριών με παράθεση ερωτήσεων - απαντήσεων ή/και κατάθεση προσωπικών εμπειριών.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Χαροκοπείου, καθηγητής κος Γεώργιος Δεδούσης, καθώς και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, καθηγήτρια κα Μαρία Γιαννακούλια, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η κα Κωνσταντία Μπάρδα.