Τίτλος προγράμματος

Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής

Ταυτότητα
Duration
2012-2015
Budget
1.100.000€
Coordination / Implementation
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Description

Το Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποίησε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως στόχο είχε την υποστήριξη των αιρετών και των υποψηφίων γυναικών, προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και να ενισχυθεί η εκπροσώπησή τους στους πολιτικούς θεσμούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, το Έργο απευθυνόταν σε γυναίκες που ήταν ήδη αιρετές ή που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε εκλογικές διαδικασίες (σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο) με στόχο την ενίσχυση και εμψύχωσή τους, προκειμένου να διεκδικήσουν και να επιτύχουν όχι μόνο τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την εκλογή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Actions / Subprojects

Για την επίτευξη των στόχων του Έργου υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

• Δικτύωση: Δημιουργήθηκε το Δίκτυο «Ελένη Σκούρα» για την ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Δίκτυο λειτούργησε ως μόνιμος μηχανισμός ανταλλαγής απόψεων, εμπειρογνωμοσύνης και δικτύωσης μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων, για ζητήματα που αφορούν στην ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στην ισότιμη πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών σε όργανα, θέσεις και διαδικασίες εξουσίας.

• Επιμόρφωση και Ενδυνάμωση: Διοργανώθηκαν τριάντα (3) διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια (Α’ και Β’ Κύκλος) για όλες τις περιφέρειες της χώρας με τη συμμετοχή αιρετών γυναικών ή γυναικών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, το περιεχόμενο των οποίων βασίστηκε σε εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, περιελάμβαναν θεωρητικό και βιωματικό μέρος, παρέχοντας στις γυναίκες όλα τα απαραίτητα εφόδια για την εμψύχωσή τους.

• Συμβουλευτική Στήριξη: Λειτούργησε γραφείου συμβουλευτικής στήριξης, το οποίο υποστήριξε με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αιρετές ή γυναίκες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Ενημέρωση: Καθόλη τη διάρκεια του Έργου, η ιστοσελίδα www.gynaikes-politiki.gr παρείχε πληροφόρηση (εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία, δράσεις, δελτία τύπου, φωτογραφικό υλικό κ.λπ.), με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Short report

Το Έργο σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις ανάγκες των γυναικών, κατέληξε στα ακόλουθα αποτελέσματα:

• Ανάπτυξη συνεργασιών και διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσα από τη δικτύωση φορέων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου «Ελένη Σκούρα» πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Δικτύου και δεκαοχτώ (18) συναντήσεις εργασίας των επιμέρους θεματικών ομάδων που συγκροτήθηκαν.

• Υποστήριξη και εμψύχωση των γυναικών μέσα από δράσεις επιμόρφωσης και συμβουλευτικής, προκειμένου να αναπτύξουν πολιτική δράση και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που τις αποτρέπουν να συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών σεμιναρίων του Έργου, επιμορφώθηκαν πεντακόσιες εβδομήντα δύο (572) γυναίκες από τη χώρα, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν τέσσερα (4) Εργαστήρια Διαχείρισης Άγχους, στα οποία συμμετείχαν σαράντα επτά (47) γυναίκες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν διακόσιες δέκα (210) συνεδρίες (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) συμβουλευτικής στήριξης.

• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με την αναγκαιότητα της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

• Παραγωγή Εκθέσεων και τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της γνώσης και στην επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.