Θεματική

Κοινωνική πολιτική, Ίσα δικαιώματα, Άρση πολλαπλών διακρίσεων

Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα. Αποτελεί συνέχιση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μετά την
Διάρκεια 2016-2020
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η Πράξη με τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» έχει ως στόχο αφενός την ερευνητική προσέγγιση του ζητήματος του σεξισμού και της
Διάρκεια 2016-2018 (26 μήνες)
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποίησε το Κέντρο Ερευνών για
Διάρκεια 2012-2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ : Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004-2009) κατά 45,6% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Διάρκεια 1 Ιουλίου 2009 - 30 Απριλίου 2011
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η προώθηση της ισότητας των φύλων και του gender mainstreaming σε τοπικό επίπεδο, μέσω εκπαιδευτικής και ενημερωτικής καμπάνιας σε επίπεδο πολιτών και τοπικών συμβουλίων. Η ουσιαστική και
Διάρκεια Δεκέμβριος 2007 - Φεβρουάριος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση γυναικών σε τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή
Διάρκεια Οκτώβριος 2006 – Δεκέμβριος 2007