Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα "ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"