ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Στοιχεία εκδήλωσης:
17.05.2019 / 15:22

.