Χρονολογία 2008

Εγχειρίδιο Δικτύωσης

   

Τίτλος: «Εγχειρίδιο Δικτύωσης»

Επιστημονική Επιμέλεια: Αναπλ. Καθ. Αλεξάνδρα Κορωναίου

Συγγραφέας/-είς: Κ. Κατσώρη

Ομάδα Εργασίας: Ε. Γελαγώτη, Ν. Γκουβέρος, Ι. Καλλούς, Ε. Ξανθάκη

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2008

Σχήμα: 20Χ20

Σελίδες: 48

ISΒN: 978-960-6737-06-0

 

Περίληψη:

Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται αφενός σε στελέχη δομών στήριξης και ενίσχυσης γυναικών και αφετέρου σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η που θέλει να σχεδιάσει, να οργανώσει και να αναπτύξει ένα σύστημα δικτύωσης, ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις που επιδιώκει να πραγματοποιήσει.

Στο πλαίσιο του Εγχειριδίου επιχειρείται μια παρουσίαση των ζητημάτων που τίθενται για μια επιτυχημένη Δικτύωση και προτείνεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο, καθώς και ορισμένες αρχές που πρέπει να τη διέπουν τη Δικτύωση, έτσι ώστε να εξυπηρετείται, με τον καλύτερο τρόπο, η υιοθέτηση λύσεων στα θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων και ειδικότερα στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Επίσης, παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία