Θεματική

Συμβουλευτική γυναικών, Συμβουλευτική επιχειρήσεων, Mentoring, Δικτύωση

Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Περιγραφή: Στόχος του Έργου ήταν η στελέχωση των 14 Συμβουλευτικών Κέντρων(ΣΚ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλωνκαθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας τους. Τα 14 Συμβουλευτικά
Διάρκεια 2012 - 2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Επιστημονικός σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. για το σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης» της Πράξης με τίτλο
Διάρκεια 3/10/2010 - 30/11/2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ : Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004-2009) κατά 45,6% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Διάρκεια 1 Ιουλίου 2009 - 30 Απριλίου 2011
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η άμεση υποστήριξη των θυμάτων και η κάλυψη αναγκών διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αρωγή και την προστασία των θυμάτων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Διάρκεια Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα υγείας και σε θέματα προστασίας της μητρότητας (καρκίνος τραχήλου και μαστού, θηλασμός κ.τ.λ.), πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική με
Διάρκεια Ιούνιος 2006 – Οκτώβριος 2007
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η ενημέρωση των δημοσίων και τοπικών αρχών των συμμετεχόντων χωρών σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας σε
Διάρκεια Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2007