Τίτλος προγράμματος

ARIADNE2: “Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women”

Ταυτότητα
Duration
2020-2022
Financing
Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.
Coordination / Implementation
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Partners
ΚΕΘΙ, Δήμος Αθηναίων, Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα, ActionAid και Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας
Description

Το ARIADNE2: “Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women” αποτελεί συνέχεια προηγούμενου έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ επιδιώκοντας την κεφαλαιοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων της ήδη υλοποιημένης παρέμβασης. Το  έργο  θέτει εκ νέου ως στόχο την υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα αναφοράς των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, καθώς και την ενίσχυση της δια-τομεακής συνεργασίας, με έμφαση αυτή τη φορά στην προστασία των μεταναστριών / προσφυγισσών θυμάτων και στη διασύνδεση των αστυνομικών αρχών με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Συνοπτικά, κεντρικοί άξονες του Έργου ARIADNE2 είναι:

·       Έρευνα πεδίου για τη διακρίβωση των αναγκών στα συναφή ζητήματα (διάκριση της έρευνας σε: α. μετανάστριες / προσφύγισσες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, β. αστυνομικούς / προανακριτικούς υπαλλήλους, γ. εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας / υποστήριξης του μεταναστριών / προσφυγισσών θυμάτων).

·         Εκπαίδευση αστυνομικών σε θέματα αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με θύματα μετανάστριες / προσφύγισσες, καθώς και ενίσχυσης της δια-τομεακής συνεργασίας, με ειδική στόχευση την  ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών αρχών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Επισημαίνεται ότι την ομάδα - στόχο των εκπαιδευομένων αστυνομικών θα αποτελέσουν οι 164 ήδη εκπαιδευμένοι αστυνομικοί (ARIADNE), οι οποίοι προβλέπεται να στελεχώσουν τις νεοσυσταθείσες αστυνομικές υπηρεσίες καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας. Η εκπαίδευση προβλέπεται να γίνει σε 3 περιοχές στόχους (Αθήνα, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη)

·         Πιλοτική δοκιμή της δέσμευσης των εκπαιδευμένων αστυνομικών στο πεδίο μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας "δια-τομεακών ομάδων εργασίας τακτικής διαβούλευσης", σε 3 περιοχές στόχους (Αθήνα, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη), με τη συμμετοχή των εκπαιδευμένων αστυνομικών, των Διοικητών των Υπηρεσιών προέλευσής τους, εκπροσώπων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και στελεχών τοπικών φορέων αρωγής και στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (φορέων δικτύου ΓΓΙΦ, δημοτικών ξενών κ.ο.κ.). Ειδική πρόβλεψη στο πλαίσιο του Έργου είναι ο εμπλουτισμός της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διασύνδεσης αστυνομικών υπηρεσιών με δομές αρωγής και στήριξης γυναικών θυμάτων, που δημιουργήθηκε και πιλοτικά λειτούργησε στη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ARIADNE, με στοιχεία αναφορικά με φορείς αρωγής / προστασίας μεταναστριών / προσφυγισσών θυμάτων βίας.