Τίτλος προγράμματος

«Ενίσχυση της προστασίας γυναικών προσφύγων και μεταναστριών επιζήσασων έμφυλης βίας μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες για την έμφυλη βία»

Ταυτότητα
Duration
1/6-31/8/2018
Financing
UNICEF
Budget
52.580€
Coordination / Implementation
ΚΕΘΙ
Partners
Το ΚΕΘΙ υλοποιεί μόνο του το συγκεκριμένο έργο
Description

 Το έργο περιλαμβάνει δράσεις παροχής διερμηνείας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες θύματα έμφυλης βίας. To ΚΕΘΙ στο πλαίσιο του έργου παρείχε υπηρεσίες στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν δράσεις εκπαίδευσης των διερμηνέων. 

Program results

 Στους 3 μήνες υλοποίησης του έργου 6 διερμηνείς παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε 130 γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες. Ειδικότερα, οι διερμηνείς παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε όλη την επικράτεια με τις εξής μορφές:

 Δια ζώσης σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφέρεια Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου κυρίως στο νησί της Μυτιλήνης.

Επίσης, μέσω skype ή  τηλεφώνου, σε όλες τις περιφέρειες αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και στα Συμβουλευτικά Κέντρα και στους Ξενώνες Φιλοξενίας, για κακοποιημένες γυναίκες ή θύματα βίας ή εν δυνάμει θύματα βίας  και στα παιδιά τους, του Δικτύου Δομών της ΓΓΙΦ όπου το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει την επιστημονική εποπτεία.

Επίσης, παρείχαν συνοδεία σε γυναίκες πρόσφυγες ή μετανάστριες σε νοσοκομεία, σχολεία, νομικές δομές/φορείς, υπηρεσίες ασύλου, αστυνομικά τμήματα, κ.α. στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων προνοιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα, ανέλαβαν την συνοδεία γυναικών σε νοσοκομεία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, σε δομές ψυχικής υγείας για ψυχιατρική αξιολόγηση όταν κρίθηκε απαραίτητο, επίσης ανέλαβαν την συνοδεία από τα Συμβουλευτικά Κέντρα στους Ξενώνες Φιλοξενίας και κάλυψαν άλλες ανάγκες που προέκυψαν (σχολεία, φορείς επιμόρφωσης κ.α.).