ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

Εκπαιδευτική επίσκεψη εκπροσώπων του ΚΕΘΙ στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στη Γενεύη

Στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας του μέλους του ΔΣ του ΚΕΘΙ κ. Χριστόδουλου Κωνσταντινίδη και στελεχών του φορέα στα γραφεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation – ILO) στη Γενεύη την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.