Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών

Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι έμφυλες ανισότητες και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. 47 χρόνια μετά την ανακήρυξη της 8ης Μάρτη, τόσο σε εθνικό όσο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, γίνονται συνεχώς βήματα για την κοινωνική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότιμη μεταχείρισή τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών και με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των συνεχώς αναδυόμενων προκλήσεων, ανακοινώθηκε η έγκριση της νέας Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2024-2029 από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η νέα Στρατηγική, που θα ισχύσει από την 30η Μαΐου 2024, δομείται σε έξι άξονες-στόχους:

  • Πρόληψη και καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και του σεξισμού
  • Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής βίας
  • Διασφάλιση ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για γυναίκες και κορίτσια
  • Επίτευξη ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική, δημόσια, κοινωνική και οικονομική ζωή
  • Διασφάλιση της ενδυνάμωσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων αναφορικά με παγκόσμιες και γεωπολιτικές προκλήσεις
  • Επίτευξη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και συμπερίληψη μιας διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), έχοντας ως κύριο σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα, χαιρετίζει τη νέα Στρατηγική και την εντάσσει στο σχεδιασμό της πολιτικής και της δράσης του στο μέλλον.