Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών

Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι έμφυλες ανισότητες και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. 47 χρόνια μετά την ανακήρυξη της 8ης Μάρτη, τόσο σε εθνικό όσο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, γίνονται συνεχώς βήματα για την κοινωνική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότιμη μεταχείρισή τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών και με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των συνεχώς αναδυόμενων προκλήσεων, ανακοινώθηκε η έγκριση της νέας Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2024-2029 από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η νέα Στρατηγική, που θα ισχύσει από την 30η Μαΐου 2024, δομείται σε έξι άξονες-στόχους:

  • Πρόληψη και καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και του σεξισμού
  • Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής βίας
  • Διασφάλιση ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για γυναίκες και κορίτσια
  • Επίτευξη ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική, δημόσια, κοινωνική και οικονομική ζωή
  • Διασφάλιση της ενδυνάμωσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων αναφορικά με παγκόσμιες και γεωπολιτικές προκλήσεις
  • Επίτευξη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και συμπερίληψη μιας διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), έχοντας ως κύριο σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα, χαιρετίζει τη νέα Στρατηγική και την εντάσσει στο σχεδιασμό της πολιτικής και της δράσης του στο μέλλον.

Συνεχίστε με τα παρακάτω
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), για την υλοποίηση του
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου - ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Ηρακλείου, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), για την υλοποίηση του
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου - ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), για την υλοποίηση του
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησαν την Πέμπτη 18/04/2024 και την Παρασκευή 19/04/2024 Δράση Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησαν την Πέμπτη 18/04/2024 και την Παρασκευή 19/04/2024 Δράση Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας