ΔΡΑΣΗ ΚΕΘΙ & 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησαν την Πέμπτη 18/04/2024 και την Παρασκευή 19/04/2024 Δράση Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με θέμα: «ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ-Ενεργές δράσεις».

Βασικός σκοπός της εν λόγω συνδιοργάνωσης ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η υποστήριξη και η ενίσχυση των συμμετεχόντων/ουσών ιατρών, νοσηλευτριών/ών και λοιπών υγειονομικών σε ζητήματα αναγνώρισης, διαχείρισης και αντιμετώπισης του φαινομένου της έμφυλης βίας.

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση