Τίτλος προγράμματος

Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας

Ταυτότητα
Duration
2 Ιανουαρίου 2007 – 31 Δεκεμβρίου 2008
Budget
2.350.668,06 €
Coordination / Implementation
Κ.Ε.Θ.Ι.
Partners
Περιφέρεια Ηπείρου: Κέντρο Έρευνας και Στήριξης Θυμάτων Κακοποίησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Προστασίας Μονογονεϊκών Οικογενειών. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης Α.Ε., Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Κομοτηνής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., Δήμος Ιτέας, Ένωση Γυναικών Φωκίδας. Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.
Description

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, την προετοιμασία τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.

Υλοποίηση σε οχτώ περιφέρειες: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Κρήτης.

Actions / Subprojects

Η εφαρμογή των σχεδίων δράσης περιλαμβάνει:

  • δράσεις συμβουλευτικής
  • δράσεις πληροφόρησης
  • νομική υποστήριξη
  • δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξη
  • ενέργειες προώθησης στην απασχόληση και στην αυτοαπασχόληση
  • δράσεις ενημέρωσης και δικτύωσης
Short report

Σύνολο Ωφελουμένων Γυναικών: 3150