Επικοινωνία
Διεύθυνση
Πινδάρου 2, Αθήνα, 10671
Τηλέφωνο
210 38 98 000
Πρόεδρος
210 38 98 013
Αίθουσα συνεδριάσεων
210 38 98 020
Γραφείο ειδικής συνεργάτη
210 38 98 002
Τα συμβουλευτικά μας κέντρα

Τηλεφωνικός κατάλογος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
Προϊσταμένη Δ/νσης 210 38 98 018
Γραφείο Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 210 38 98 048
Γραφείο Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 210 38 98 060
Γραφείο Υλοποίησης Προγραμμάτων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

210 38 98 075
210 38 98 059
210 38 98 004

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Προϊσταμένη Δ/νσης 210 38 98 011
Γραφείο Λογιστηρίου 210 38 98 042
210 38 98 036
210 38 98 012
210 38 98 017
Γραφείο Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης 210 38 98 022
210 38 98 045
Διερμηνείς 210 38 98 026
Αίθουσα Συνεδριάσεων 210 38 98 027

 

ΛΟΙΠΑ  
Έργο: Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 210 38 98 049
210 38 98 021
210 38 98 007
Έργο: Pegasus 210 38 98 030
Επιστημονική εποπτεία / Παρακολούθηση της δράσης των δομών

210 38 98 009
210 38 98 031
210 38 98 054
210 38 98 074
210 38 98 088
210 38 98 066