Τι είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ);

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  ιδρύθηκε το 1994, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης). Υπάγεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
 • Επιδιώκει την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming), καθώς και την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να συμβάλλει στην άρση των έμφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων και ανισοτήτων.
 • Επιχειρεί, μέσω των δράσεών του, να αναπτύξει παρεμβάσεις θεσμικού τύπου και να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές, με στόχο την ισότιμη προώθηση των φύλων, καθώς και την καταπολέμηση των προβλημάτων πουαντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή.

Στόχοι

 • Στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Παραγωγή επιστημονικής γνώσης, μέσω της διεξαγωγής ερευνών και της εκπόνησης, της δημοσίευσης και της  έκδοσης επιστημονικών μελετών στο πεδίο της ισότητας των φύλων.

 • Άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και ενίσχυση της θέσης των γυναικών, μέσω του  σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης προγραμμάτων δράσης.

 • Ανάπτυξη δράσεων για ζητήματα ισότητας των φύλων στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική  ένταξη, μέσω της παροχής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

 • Προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου, μέσω της υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων με την οπτική  του φύλου (gender training).

 • Προώθηση της ισότητας των φύλων σε ιδιαίτερες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας, μέσω της ανάληψης σχετικών  πρωτοβουλιών.

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, με  την οπτική του φύλου.

Τα συμβουλευτικά μας κέντρα
Διοικητικό Συμβούλιο
ΦΕΚ 652/Υ.Ο.Δ.Δ./28-06-2024
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δρ. Ζενάκου
Ελένη
Δρ. Ζενάκου Ελένη
Μέλος Ε.Ε.Π., Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Η Δρ Ελένη Αν. Ζενάκου είναι Διδάσκουσα, μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και διδάσκει στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση & Πολιτισμός» και «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Τ.Ο.Β.Α.). Επιπλέον, διεξάγει «Βιωματικά Σεμινάρια» για την ισότητα των φύλων και κατά των διακρίσεων στο πλαίσιο του «Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση & Πολιτισμός». Τέλος, κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων & Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Ε.Ι.Φ.) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Ως μέλος της Ε.Ι.Φ. συνέταξε το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου Σπουδών στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία του Τμήματος Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Έχει διδάξει, στο πλαίσιο του TEACHING MOBILITY STA ERASMUS+, σε Πανεπιστήμια Ευρωπαϊκών χωρών, ενώ την περίοδο 2008-2010 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). Επιπλέον, εκλέχτηκε Σύμβουλος του 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων (2003-2010), Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (2003-2006) και Πρόεδρος του 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος (2007-2010).

Αντιπρόεδρος
Ξεπαπαδάκου
Αθανασία
Ξεπαπαδάκου Αθανασία
Ειδικός σύμβουλος

 H Αθανασία Ξεπαπαδάκου είναι πτυχιούχος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην κατεύθυνση «Εκπαίδευση & Πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται εδώ και 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως ειδικός σύμβουλος στον κλάδο ζωής σε ασφαλιστική εταιρία και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το εργασιακό της περιβάλλον.

Συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές δράσεις και προγράμματα εθελοντισμού.

Είναι παντρεμένη και έχει 2 κόρες.

Μέλος
Λιάπη
Ιωάννα
Λιάπη Ιωάννα
Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός

Η Ιωάννα Λιάπη είναι Οικονομολόγος- Εκπαιδευτικός.

 • Το 1988 απέκτησε πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (με βαθμό Άριστα), από την Οικονομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Το 1999 απέκτησε Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών
 • Το 2009 εκπόνησε την Διδακτορική της διατριβή  (με βαθμό Άριστα) στο Εθνικό & Καποδιστριακό  Παν/μιο Αθηνών, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με θέμα «Εξίσωση ανδρών-γυναικών και αναπτύγματα μισθών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».
 • Έχει επιμορφώσεις, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΕΚΔΑ: Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση», καθώς και άλλα Πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα Υπουργείων και φορέων.
 • Σήμερα, είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης Οικονομίας, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θητεία, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού .
 • Έχει διατελέσει Διευθύντρια σε Λύκειο και Γυμνάσιο και Καθηγήτρια Οικονομικών σε Δημόσια Λύκεια (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
 • Έχει συμμετοχή είτε ως εισηγήτρια είτε ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια για θέματα Εκπαίδευσης, Έρευνας, Ανάπτυξης, εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Εκπαίδευσης μαθητών με ειδικά χαρακτηριστικά, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου εκπαίδευσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Έχει αναλάβει συντονισμό και Διδασκαλία σε Σεμινάρια χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε., που αφορούσαν Πληροφορική και Οικονομικά θέματα.
 • Ως οικονομικός σύμβουλος, έχει αναλάβει την οργάνωση και διοίκηση Εμπορικών – Εισαγωγικών επιχειρήσεων.
 • Διετέλεσε οικονομικό στέλεχος μεγάλης Πολυεθνικής Βιομηχανίας.
 • Από τις Εκδόσεις Σιδέρη έχει εκδοθεί το βιβλίο της με θέμα: «Οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας» ISBN: 978-960-08-0526-0, πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2010
 • Έχει δημοσιεύσει άρθρα που αφορούν οικονομικά θέματα, στον ημερήσιο Τύπο
 • Είναι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Μήλα, Πολιτικό Μηχανικό και είναι μητέρα δύο παιδιών, της Γεωργίας, Εκπαιδευτικού και του Ελευθέριου, Πολιτικού Μηχανικού.
Μέλος
Κωνσταντινίδης
Χριστόδουλος
Κωνσταντινίδης Χριστόδουλος
Νομικός

Ο Χριστόδουλος Ι. Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Αποφοίτησε από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στον Ιδιωτικό Τομέα όπου και διακρίθηκε, καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης. Διαθέτει εμπειρία σε μελέτες αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και επιχειρησιακά σχέδια. 

Εξάσκησε την Δικηγορία ως παρ᾽ Εφέταις μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με εξειδίκευση σε θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. 

Είναι αριστούχος απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Φιλοσοφίας του Δικαίου της ίδιας Σχολής.  Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Executive MBA) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (LLM, Δίκαιο και Οικονομία).

Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

Μέλος
Ντίζος
Χριστόφορος
Ντίζος Χριστόφορος
Καθηγητής

Ο Χριστόφορος Ντίζος είναι καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης με ειδικότητα στην Φυσική Αγωγή. Έχει εργασθεί σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης (έως και Τριτοβάθμια) κι έχει ασχοληθεί επί δεκαετίες με τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον συνδικαλισμό, έχοντας διατελέσει επί έτη Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Γραμματέας σε Αθλητικά, Πολιτιστικά, συνδικαλιστικά Σωματεία και Οργανισμούς, όπως και σε Πανελλήνιες Επιστημονικές Ενώσεις.

Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ) και μέλος της δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δ. Πειραιά (επί εννέα έτη) όπου διετέλεσε και Γραμματέας της. Συμμετείχε επί επτά έτη στις Κεντρικές Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση του Σχολικού Αθλητισμού, διετέλεσε αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά.