Τι είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ);

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  ιδρύθηκε το 1994, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης). Υπάγεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

  • Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
  • Επιδιώκει την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming), καθώς και την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να συμβάλλει στην άρση των έμφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων και ανισοτήτων.
  • Επιχειρεί, μέσω των δράσεών του, να αναπτύξει παρεμβάσεις θεσμικού τύπου και να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές, με στόχο την ισότιμη προώθηση των φύλων, καθώς και την καταπολέμηση των προβλημάτων πουαντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή.

Στόχοι

  • Στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Παραγωγή επιστημονικής γνώσης, μέσω της διεξαγωγής ερευνών και της εκπόνησης, της δημοσίευσης και της  έκδοσης επιστημονικών μελετών στο πεδίο της ισότητας των φύλων.

  • Άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και ενίσχυση της θέσης των γυναικών, μέσω του  σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης προγραμμάτων δράσης.

  • Ανάπτυξη δράσεων για ζητήματα ισότητας των φύλων στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική  ένταξη, μέσω της παροχής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

  • Προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου, μέσω της υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων με την οπτική  του φύλου (gender training).

  • Προώθηση της ισότητας των φύλων σε ιδιαίτερες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας, μέσω της ανάληψης σχετικών  πρωτοβουλιών.

  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, με  την οπτική του φύλου.

Τα συμβουλευτικά μας κέντρα
Διοικητικό Συμβούλιο
ΦΕΚ 338/ΥΟΔΔ/28-04-2021, ΦΕΚ 239/ΥΟΔΔ/24-03-2022
πρώην Πρόεδρος
Στέφου
Μαρίνα
Στέφου Μαρίνα
Νομικός

Δρ Μαρίνα Στέφου.

Είναι νομικός και έχει εμπειρία 14 ετών στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας εργαστεί από το 2009 ως επιστημονική συνεργάτης ευρωβουλευτών σε πλήθος Επιτροπών (μεταξύ αυτών Επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων, Προϋπολογισμού, Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, Συνταγματικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα). Τα τελευταία χρόνια είναι μία εκ των δύο συμβούλων της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ζητήματα οικονομικής διακυβέρνησης, συνταγματικών υποθέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  απασχόλησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, κοινωνικής πολιτικής και ίσων δικαιωμάτων, στην προώθηση πολιτικών ισότητας, μισθολογικής διαφάνειας και ίσης αμοιβής, στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και στερεοτύπων, στην ανάπτυξη δημογραφικών πολιτικών στα κράτη μέλη και στην προώθηση πολιτικών εξισορρόπησης ιδιωτικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Επίσης είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της ομάδας εργασίας για το ευρωπαϊκό σχέδιο για τα ευάλωτα παιδιά και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας (European Child Guarantee) στην ίδια Επιτροπή,

Aποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δίκαιο και την Οικονομία Επιχειρήσων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών (διετούς φοίτησης)  και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με άριστα παμψηφεί του ίδιου τμήματος στο αντικείμενο του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου.

Ως διδακτορικός υπότροφος Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση (ECGTN), εκπόνησε μέρος της διδακτορικής της έρευνας στο Τμήμα Χρηματοπιστωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Γένοβας στην Ιταλία τη διετία 2006-2008. Έχει δημοσιεύσει εργασίες με θέμα τη συγκριτική ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης σε Ελλάδα και Κύπρο, το αμερικανικό δίκαιο για την εταιρική διακυβέρνηση και η εξωεδαφική εφαρμογή του, τη χρηματοοικονομική κρίση και τις συνέπειές της στην εταιρική διακυβέρνηση. 

Έχει συμμετάσχει και παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια στην  Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2011 ολοκλήρωσε με επιτυχία το ειδικό πρόγραμμα ανώτατων στελεχών του αμερικανικού πανεπιστημίου Harvard Kennedy School με θέμα “Senior Managers in Government”.

Μιλάει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά.

Αντιπρόεδρος
Ξεπαπαδάκου
Αθανασία
Ξεπαπαδάκου Αθανασία
Ειδικός σύμβουλος

 H Αθανασία Ξεπαπαδάκου είναι πτυχιούχος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην κατεύθυνση «Εκπαίδευση & Πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται εδώ και 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως ειδικός σύμβουλος στον κλάδο ζωής σε ασφαλιστική εταιρία και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το εργασιακό της περιβάλλον.

Συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές δράσεις και προγράμματα εθελοντισμού.

Είναι παντρεμένη και έχει 2 κόρες.

Μέλος
Συρμαλή
Ελένη
Συρμαλή Ελένη
Εγκληματολόγος

Η Έλενα Συρμαλή είναι εγκληματολόγος (ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Παντείου Πανεπιστημίου), αφιερωμένη στην έρευνα και τη δουλειά της. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και ερευνήτρια του Εργαστηρίου Αστικής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑστΕ), υποψήφια Διδάκτωρ Εγκληματολογίας του Τομέα Εγκληματολογίας, Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και παράλληλα ολοκληρώνει το δεύτερο μεταπτυχιακό της στην Ψυχιατροδικαστική, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με την ονομασία «Κωνσταντίνος Γαρδίκας» και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας. 

‘Έχει αποφοιτήσει από την το Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κατεύθυνση την Ψυχολογία και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης τόσο στην κλινική κοινωνική ψυχολογία όσο και στην ψυχολογία των εξαρτήσεων. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και άρθρα γνώμης σε διαδικτυακά και έντυπα μέσα ενημέρωσης. Μιλάει  την αγγλική και την γερμανική γλώσσα. Είναι μητέρα δυο παιδιών.

Μέλος
Κωνσταντινίδης
Χριστόδουλος
Κωνσταντινίδης Χριστόδουλος
Νομικός

Ο Χριστόδουλος Ι. Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Αποφοίτησε από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στον Ιδιωτικό Τομέα όπου και διακρίθηκε, καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης. Διαθέτει εμπειρία σε μελέτες αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και επιχειρησιακά σχέδια. 

Εξάσκησε την Δικηγορία ως παρ᾽ Εφέταις μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με εξειδίκευση σε θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. 

Είναι αριστούχος απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Executive MBA) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (LLM, Δίκαιο και Οικονομία).

Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

Μέλος
Ντίζος
Χριστόφορος
Ντίζος Χριστόφορος
Καθηγητής

Ο Χριστόφορος Ντίζος είναι καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης με ειδικότητα στην Φυσική Αγωγή. Έχει εργασθεί σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης (έως και Τριτοβάθμια) κι έχει ασχοληθεί επί δεκαετίες με τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον συνδικαλισμό, έχοντας διατελέσει επί έτη Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Γραμματέας σε Αθλητικά, Πολιτιστικά, συνδικαλιστικά Σωματεία και Οργανισμούς, όπως και σε Πανελλήνιες Επιστημονικές Ενώσεις.

Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ) και μέλος της δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δ. Πειραιά (επί εννέα έτη) όπου διετέλεσε και Γραμματέας της. Συμμετείχε επί επτά έτη στις Κεντρικές Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση του Σχολικού Αθλητισμού, διετέλεσε αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά.