Τι είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ);

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  ιδρύθηκε το 1994, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης). Υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

  • Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
  • Επιδιώκει την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming), καθώς και την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να συμβάλλει στην άρση των έμφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων και ανισοτήτων.
  • Επιχειρεί, μέσω των δράσεών του, να αναπτύξει παρεμβάσεις θεσμικού τύπου και να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές, με στόχο την ισότιμη προώθηση των φύλων, καθώς και την καταπολέμηση των προβλημάτων πουαντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή.

Στόχοι

  • Στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Παραγωγή επιστημονικής γνώσης, μέσω της διεξαγωγής ερευνών και της εκπόνησης, της δημοσίευσης και της  έκδοσης επιστημονικών μελετών στο πεδίο της ισότητας των φύλων.

  • Άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και ενίσχυση της θέσης των γυναικών, μέσω του  σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης προγραμμάτων δράσης.

  • Ανάπτυξη δράσεων για ζητήματα ισότητας των φύλων στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική  ένταξη, μέσω της παροχής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

  • Προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου, μέσω της υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων με την οπτική  του φύλου (gender training).

  • Προώθηση της ισότητας των φύλων σε ιδιαίτερες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας, μέσω της ανάληψης σχετικών  πρωτοβουλιών.

  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, με  την οπτική του φύλου.

Τα συμβουλευτικά μας κέντρα
Διοικητικό Συμβούλιο
[ ΦΕΚ 771/Υ.Ο.Δ.Δ./ 23-09-2019 ]
Πρόεδρος
Τάνταρου - Κρίγγου
Θεοδοσία
Τάνταρου - Κρίγγου Θεοδοσία
Δικηγόρος

Η Θεοδοσία (Σόνια) Τάνταρου – Κρίγγου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη Διακυβέρνηση και τις Δημόσιες Πολιτικές.

Είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και ασκεί μαχόμενη δικηγορία άνω των είκοσι ετών με κύρια ενασχόληση το Διοικητικό, Εμπορικό και Οικογενειακό Δίκαιο.

Παράλληλα, είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτοχος Αναγνωρισμένου Διεθνούς Τίτλου Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή, ενώ έχει πιστοποιηθεί ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων. 

Έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση, διατελώντας ενεργό μέλος σε αρκετά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και παρέχοντας pro bono συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες σε συλλόγους, ιδρύματα και φορείς του Νομού Αργολίδας, όπου και η μόνιμη κατοικία της.

Είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο.

Μέλος
Συρμαλή
Ελένη
Συρμαλή Ελένη
Εγκληματολόγος

Η Έλενα Συρμαλή είναι εγκληματολόγος (ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Παντείου Πανεπιστημίου), αφιερωμένη στην έρευνα και τη δουλειά της. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και ερευνήτρια του Εργαστηρίου Αστικής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑστΕ), υποψήφια Διδάκτωρ Εγκληματολογίας του Τομέα Εγκληματολογίας, Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και παράλληλα ολοκληρώνει το δεύτερο μεταπτυχιακό της στην Ψυχιατροδικαστική, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με την ονομασία «Κωνσταντίνος Γαρδίκας» και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας. 

‘Έχει αποφοιτήσει από την το Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κατεύθυνση την Ψυχολογία και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης τόσο στην κλινική κοινωνική ψυχολογία όσο και στην ψυχολογία των εξαρτήσεων. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και άρθρα γνώμης σε διαδικτυακά και έντυπα μέσα ενημέρωσης. Μιλάει  την αγγλική και την γερμανική γλώσσα. Είναι μητέρα δυο παιδιών.

Μέλος
Κωνσταντινίδης
Χριστόδουλος
Κωνσταντινίδης Χριστόδουλος
Νομικός

Ο Χριστόδουλος Ι. Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Αποφοίτησε από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στον Ιδιωτικό Τομέα όπου και διακρίθηκε, καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης. Διαθέτει εμπειρία σε μελέτες αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και επιχειρησιακά σχέδια. 

Εξάσκησε την Δικηγορία ως παρ᾽ Εφέταις μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με εξειδίκευση σε θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Executive MBA) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (LLM, Δίκαιο και Οικονομία). Σήμερα είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Εργασίας. 

Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

Μέλος
Ντίζος
Χριστόφορος
Ντίζος Χριστόφορος
Καθηγητής

Ο Χριστόφορος Ντίζος είναι καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης με ειδικότητα στην Φυσική Αγωγή. Έχει εργασθεί σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης (έως και Τριτοβάθμια) κι έχει ασχοληθεί επί δεκαετίες με τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον συνδικαλισμό, έχοντας διατελέσει επί έτη Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Γραμματέας σε Αθλητικά, Πολιτιστικά, συνδικαλιστικά Σωματεία και Οργανισμούς, όπως και σε Πανελλήνιες Επιστημονικές Ενώσεις.

Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ) και μέλος της δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δ. Πειραιά (επί εννέα έτη) όπου διετέλεσε και Γραμματέας της. Συμμετείχε επί επτά έτη στις Κεντρικές Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση του Σχολικού Αθλητισμού, διετέλεσε αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά.