Μαζί χτίζουμε την ισότητα των φύλων
Στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ενεργοποιούμαστε δυναμικά στη προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
Τα συμβουλευτικά μας κέντρα

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ιδρύθηκε το 1994 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης). Υπάγεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, εποπτεύεται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Τρέχοντα προγράμματα

Μέσα από την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, αναπτύσσουμε δράσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την εξάλειψη των στερεοτύπων στην εκπαίδευση, τη συμφιλίωση οικογενειακής / ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, την υποστήριξη γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε κέντρα λήψης αποφάσεων και σε θέσεις ευθύνης.

Έρευνες/Μελέτες

Aπό την ίδρυσή του ΚΕΘΙ μέχρι σήμερα, επιχειρούμε να συμβάλλουμε στην παραγωγή επιστημονικής / ερευνητικής γνώσης προκειμένου να προτείνουμε πολιτικές και δράσεις που να προωθούν την ισότητα των φύλων.

Εκδόσεις

Από το 1994 έως σήμερα έχουμε εκδώσει μία σειρά εντύπων με θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων και της προώθησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής.

Συμβουλευτικά κέντρα

Λειτουργούμε Συμβουλευτικά Κέντρα στις πρωτεύουσες των διοικητικών περιφερειών της χώρας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών.

Μαζί χτίζουμε την ισότητα των φύλων

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, τις έμφυλες διακρίσεις και την ανισότητα.