Δελτίο τύπου

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) υπέγραψαν Προγραμματική Συμφωνία, βάσει της οποίας οι δύο φορείς συμφωνούν να εκπονήσουν έρευνα με αντικείμενο τον τρόπο μετάδοσης ειδήσεων βίας κατά των γυναικών σε δελτία ειδήσεων και τηλεοπτικές ειδησεογραφικές εκπομπές.

Συγκεκριμένα, η παραπάνω έρευνα υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΣΡ και εντάσσεται στο πλαίσιο εργασίας που διαμορφώθηκε την 23η Φεβρουαρίου 2018 στη συνάντηση των Μεσογειακών Ραδιοτηλεοπτικών Αρχών στη Λισαβόνα. Αφορά στην επί διάστημα τριών (3) μηνών καταγραφή και ανάλυση του σχετικού περιεχομένου των δελτίων ειδήσεων και επιλεγμένων ειδησεογραφικών εκπομπών ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού μέσου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ συνηθίζουν να μεταδίδουν ειδήσεις που άπτονται ή περιλαμβάνουν το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τη χώρα μας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων, που υλοποιεί ο φορέας το τελευταίο διάστημα για την εξάλειψη του σεξισμού και των έμφυλων διακρίσεων στα ΜΜΕ. Από τη δράση αυτή το Κ.Ε.Θ.Ι. αναμένεται να αντλήσει ενδιαφέροντα στοιχεία ώστε να προβεί άμεσα σε θεσμικές και άλλες παρεμβάσεις.

Το Γραφείο Τύπου του Κ.Ε.Θ.Ι.  
Συνεχίστε με τα παρακάτω
Απόφαση για την ματαίωση υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών Γυναικών»,
Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α δεν γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου παρακαλούμε όπως αποστείλει email στο kethi@kethi.gr για να του/της αποσταλεί άμεσα ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α δεν γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου παρακαλούμε όπως αποστείλει email στο kethi@kethi.gr για να του/της αποσταλεί άμεσα ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για το έργο "Επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών / Παρακολούθηση της δράσης των δομών " στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής
Aποτελέσματα για την υπ'αριθμ. 4/2022 - MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών - παρακολούθηση της δράσης των δομών, στο πλαίσιο υλοποίησης της