ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Κατόπιν πρόσκλησης της Διοίκησης του νοσοκομείου “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.”, το ΚΕΘΙ συμμετείχε με εισήγηση σε εκδήλωση με θέμα “Ισότητα των φύλων στο χώρο της υγείας”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 28/6/2018, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, ανδρών και γυναικών. Ως στόχο είχε τη γνωριμία των δύο φορέων και τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας για την ανάληψη δράσεων, που θα συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρου του Νοσοκομείου, εστιάζοντας κυρίως στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση για τα δικαιώματα των γυναικών και την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, αλλά και στη συμβουλευτική των εργαζομένων με την οπτική του φύλου. Οι δύο φορείς συμφώνησαν να ξεκινήσουν ένα τρίμηνο πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής, με ομαδικές και ατομικές συνεδρίες των εργαζομένων με τα στελέχη του ΚΕΘΙ με απώτερο στόχο την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γεωργόπουλος Ευθύμιος, ο Αναπληρωτής Διοικητής, Θεοδώρου Βασίλης και η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ, Ειρήνη Αγαθοπούλου. Την εισήγηση πραγματοποίησε το στέλεχος του ΚΕΘΙ, Ειρήνη Μάρη, ψυχολόγος, ειδική σε θέματα συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου.

Το Γραφείο Τύπου  
Συνεχίστε με τα παρακάτω
Απόφαση για την ματαίωση υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών Γυναικών»,
Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α δεν γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου παρακαλούμε όπως αποστείλει email στο kethi@kethi.gr για να του/της αποσταλεί άμεσα ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α δεν γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου παρακαλούμε όπως αποστείλει email στο kethi@kethi.gr για να του/της αποσταλεί άμεσα ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για το έργο "Επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών / Παρακολούθηση της δράσης των δομών " στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής
Aποτελέσματα για την υπ'αριθμ. 4/2022 - MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών - παρακολούθηση της δράσης των δομών, στο πλαίσιο υλοποίησης της