ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των: Κ.Ε.Θ.Ι. και ΕΚΚΕ

Στα γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στα Εξάρχεια, υπογράφτηκε την Τρίτη 27/07/2016, Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), για την από κοινού υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο οργανισμών.

Με τη συμφωνία αυτή, οι δύο ερευνητικοί φορείς, αναγνωρίζοντας την έλλειψη σχετικών ερευνών τα τελευταία χρόνια, θέτουν ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων τους την διενέργεια κλαδικά ή τοπικά εστιασμένων αλλά και πανελλαδικών ερευνών για θέματα φύλου, μεταξύ άλλων και για την έμφυλη βία.

Στην συνάντηση που κατέληξε στην υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας, το Κ.Ε.Θ.Ι. εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου, ενώ το Ε.Κ.Κ.Ε. από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννα Τσίγκανου, με αμφότερα τα δύο διοικητικά στελέχη να εκφράζουν ικανοποίηση και αισιοδοξία για τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο φορέων.

    Το Γραφείο Τύπου του Κ.Ε.Θ.Ι.
Συνεχίστε με τα παρακάτω
Έγκριση αποτελεσμάτων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 3/2024 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού (ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού) στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Συμβουλ. Κέντρου Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
Έγκριση αποτελεσμάτων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 2/2024 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ( ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών) στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας
Έγκριση αποτελεσμάτων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ( ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών) στο Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής
Την Τρίτη 02.07.2024 επισκέφθηκε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.
Την Τρίτη 02.07.2024 επισκέφθηκε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.