ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των: Κ.Ε.Θ.Ι. και ΕΚΚΕ

Στα γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στα Εξάρχεια, υπογράφτηκε την Τρίτη 27/07/2016, Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), για την από κοινού υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο οργανισμών.

Με τη συμφωνία αυτή, οι δύο ερευνητικοί φορείς, αναγνωρίζοντας την έλλειψη σχετικών ερευνών τα τελευταία χρόνια, θέτουν ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων τους την διενέργεια κλαδικά ή τοπικά εστιασμένων αλλά και πανελλαδικών ερευνών για θέματα φύλου, μεταξύ άλλων και για την έμφυλη βία.

Στην συνάντηση που κατέληξε στην υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας, το Κ.Ε.Θ.Ι. εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου, ενώ το Ε.Κ.Κ.Ε. από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννα Τσίγκανου, με αμφότερα τα δύο διοικητικά στελέχη να εκφράζουν ικανοποίηση και αισιοδοξία για τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο φορέων.

    Το Γραφείο Τύπου του Κ.Ε.Θ.Ι.
Συνεχίστε με τα παρακάτω
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), που υπάγεταιστο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και
Η φετινή 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, τιμήθηκε υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Ο περιορισμός μετακινήσεων ανέτρεψε τον σχεδιασμό για ανοιχτές εκδηλώσεις, αλλά το περίτρανο «ΟΧΙ» στη βία ακούστηκε παντού. Για να το καταφέρουμε αυτό
Διευκρινίσεις επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 680/27-10-2020 – ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού με κριτήριο κατακύρωση τη συμφερότερη προσφορά.
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors», παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες διερμηνείας προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας, σε
Το ΚΕΘΙ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα του φορέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)