ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΘΙ και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης δράσεων με τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, υπογράφοντας το πρώτο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ, κυρία Μαρίνα Στέφου καθώς και η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κυρία Μαρία Νικολαΐδη, συμφώνησαν να αναλάβουν και να προωθήσουν από κοινού σειρά δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την έρευνα καθώς και τη σύνδεση αυτών με την αγορά εργασίας και την απασχόληση. 

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 09-12-2022 και ώρα 18.30 μμ, στα γραφεία  του ΚΕΘΙ  παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρίας Μαρίας Συρεγγέλα και της Γενικής Γραμματέως Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρίας Καλυψούς Γούλα.  Επιπλέον, στην εκδήλωση παρευρέθησαν η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των  Φύλων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κυρίες Γιαννακούλια Μαρία και Ζενάκου Ελένη, η αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΘΙ, κυρία Αθανασία Ξεπαπαδάκου, στελέχη του ΚΕΘΙ καθώς και μέλη ΔΕΠ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. 

 

Συνεχίστε με τα παρακάτω
Τo Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, υλοποιεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων» για δεύτερη χρονιά κατά
Τo Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, υλοποιεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων» για δεύτερη χρονιά κατά
Αποτελέσματα προκήρυξης για την εκπόνηση Υλικού Ευαισθητοποίησης για το Υποέργο 1 της Πράξης "Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας" Κωδ. ΟΠΣ 5174893 στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020".
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανοίγει τις πόρτες του προς το κοινό. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το ΚΕΘΙ πραγματοποιεί δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα. Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 από τις 09:00 έως τις 16:00, τα
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανοίγει τις πόρτες του προς το κοινό. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το ΚΕΘΙ πραγματοποιεί δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα. Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 από τις 09:00 έως τις 16:00, τα