Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων

 

Το ΕΚΔΔΑ διοργανώνει τέσσερις ημερίδες ευαισθητοποίησης στελεχών και εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φυλών, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν στην Λαμία (04/03), στην Πάτρα (23/03), στο Ηράκλειο (15/04) και στην Αθήνα (20/04).

Οι δράσεις υλοποιούνται από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Το πρόγραμμα δράσης για το 2016, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, και οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων, Ιφιγένεια Καμτσίδου και Μαρία Γκασούκα (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, του ΕΚΔΔΑ) Φωτεινή Κούβελα (ΓΓΙΦ) και Ειρήνη Αγαθοπούλου (Πρόεδρος ΚΕΘΙ).

Εκτός από τις ημερίδες ευαισθητοποίησης το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει και προγράμματα επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν στη Λάρισα (19/2), την Τρίπολη (4/3), την Κοζάνη (4/3), τη Θεσσαλονίκη (11/3), τα Ιωάννινα (18/3), τη Χίο (14/4) και την Αθήνα (12/2, 4/3, 18/3 και 1/4). Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν δύο ημέρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και μετά από διάστημα ενός μηνός εργαστήριο όπου θα παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στις σχολικές μονάδες.

      http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2015/516-epimorfosi-ekpaideftikon-kai-sxolikon-symvoylon
Συνεχίστε με τα παρακάτω
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), που υπάγεταιστο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και
Η φετινή 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, τιμήθηκε υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Ο περιορισμός μετακινήσεων ανέτρεψε τον σχεδιασμό για ανοιχτές εκδηλώσεις, αλλά το περίτρανο «ΟΧΙ» στη βία ακούστηκε παντού. Για να το καταφέρουμε αυτό
Διευκρινίσεις επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 680/27-10-2020 – ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού με κριτήριο κατακύρωση τη συμφερότερη προσφορά.
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors», παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες διερμηνείας προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας, σε
Το ΚΕΘΙ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα του φορέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)