Θεματική

Ισότητα φύλων, Έμφυλες διακρίσεις, Gender mainstreaming

Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το πρόγραμμα «Survivor: Ενίσχυση υπηρεσιών για μετανάστριες και προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του DG Justice, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2018-2020
Διάρκεια 2018-2020
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Περιγραφή: Στόχος του Έργου ήταν η στελέχωση των 14 Συμβουλευτικών Κέντρων(ΣΚ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλωνκαθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας τους. Τα 14 Συμβουλευτικά
Διάρκεια 2012 - 2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η προώθηση της ισότητας των φύλων και του gender mainstreaming σε τοπικό επίπεδο, μέσω εκπαιδευτικής και ενημερωτικής καμπάνιας σε επίπεδο πολιτών και τοπικών συμβουλίων. Η ουσιαστική και
Διάρκεια Δεκέμβριος 2007 - Φεβρουάριος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το έργο EQUAL - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ - Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στo Xώρο Eργασίας, υλοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2002-2005, στα πλαίσια του πρώτου κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
Διάρκεια 2000-2005