Οι δομές του δικτύου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

To Δίκτυο Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων της ΓΓΟΠΙΦ είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Αριθμεί 20 ξενώνες και 42 συμβουλευτικά κέντρα, ενώ λειτουργεί και την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900. Οι δομές του Δικτύου παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες που ως σκοπό έχουν την ενδυνάμωση των γυναικών και την επανάκτηση της αυτοεκτίμησής τους, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.   Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 Η γραμμή αποτελεί υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν με επαγγελματίες που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας, σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες τον χρόνο. Ταυτόχρονα, υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: sos15900@isotita.gr. Συμβουλευτικά Κέντρα 41 Συμβουλευτικά Κέντρα, εκ των οποίων 14 λειτουργούν από το ΚΕΘΙ στις έδρες των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας (στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν 2 Συμβουλευτικά Κέντρα, σε Αθήνα και Πειραιά) και 27 Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης που λειτουργούν σε ισάριθμους Δήμους της χώρας (για περισσότερες πληροφορίες: http://womensos.gr/). Τα Συμβουλευτικά Κέντρα δέχονται γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία, καθώς και πολλαπλές διακρίσεις, και συγκεκριμένα: ενδο-οικογενειακή/συντροφική βία, βιασμό ή απόπειρα βιασμού, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ. Επίσης, δέχονται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking) και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης και φιλοξενίας σε γυναίκες θύματα βίας από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και αφορούν σε: • ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση, • ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου), • εργασιακή συμβουλευτική, • νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας κ.ά., • υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες που απευθύνονται στις δομές του Δικτύου της ΓΓΟΠΙΦ, • ενημέρωση/πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για θέματα εξάλειψης των διακρίσεων και ανισοτήτων που υφίστανται οι γυναίκες-θύματα βίας ή/και αυτές που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, • συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.λπ., • νομική εκπροσώπηση μέσω του προγράμματος legal aid.   20 Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των Παιδιών τους Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται να γίνει για τους Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών ή/και γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, καθώς και των παιδιών τους: Οι Ξενώνες Φιλοξενίας -με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό τους- παρέχουν στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη και εργασιακή συμβουλευτική και διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών σε νομική συμβουλευτική, μέσω της παραπομπής τους στα Συμβουλευτικά Κέντρα. Παράλληλα, υλοποιούν ενέργειες δικτύωσης και ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης σε αρμόδιους φορείς. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του έργου της ΓΓΟΠΙΦ, του ΚΕΘΙ, του ΕΚΚΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέχονται καταλύματα εντός των 20 Ξενώνων Φιλοξενίας σε γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας και στα παιδιά τους (μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και των δώδεκα εφόσον πρόκειται για αγόρια), καθώς και σε γυναίκες πρόσφυγες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών που διαβιούν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και στις Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας με σκοπό την ασφαλή διαμονή και σίτισή τους. Οι Ξενώνες λειτουργούν ως προσωρινό καταφύγιο και ως χώροι στους οποίους οι κακοποιημένες γυναίκες, καθώς και οι γυναίκες που έχουν υποστεί πολλαπλές διακρίσεις, μέσω της κατάλληλης υποστήριξης ενδυναμώνονται. Με άλλα λόγια, ενισχύουν την ικανότητα αυτοδιαχείρισης, αυτοσεβασμού και αυτοδιάθεσής τους κάνοντάς τες να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες στη ζωή τους. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι λειτουργεί στο Σύνταγμα το Συμβουλευτικό Κέντρο της ΓΓΟΠΙΦ και παρέχει ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΘΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Το ΚΕΘΙ, από το 2012, στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο» λειτουργεί 14 Συμβουλευτικά Κέντρα στις πρωτεύουσες των 13 διοικητικών περιφερειών της χώρας (2 δομές στην Περιφέρεια Αττικής σε Αθήνα και Πειραιά) για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, τα οποία εντάσσονται στις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Συμπληρωματικά με το πανελλαδικό Δίκτυο των 62 Δομών, το ΚΕΘΙ, στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών», υλοποιεί το υποέργο «Επίβλεψη/Παρακολούθηση και Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών», που ως σκοπό έχει την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την πολύπλευρη υποστήριξη και αρωγή των γυναικών θυμάτων βίας, αλλά και αυτών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής, θρησκείας κ.λπ. (Ομάδα στόχος: γυναίκες θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων). Συγκεκριμένα στο έργο του ΚΕΘΙ περιλαμβάνονται: 1) Η επιστημονική επίβλεψη/παρακολούθηση και ο συντονισμός των δομών του Δικτύου (Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας), καθώς και η τήρηση/παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου λειτουργίας των δομών και της μεθοδολογικής προσέγγισης της συμβουλευτικής διαδικασίας. 2) Η παροχή, σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους, υπηρεσιών δωρεάν νομικής βοήθειας (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας. 3) Η ψυχολογική εποπτεία των στελεχών/συμβούλων για την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους, όπως επίσης για τη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου και ορίων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (π.χ. αποφυγή επαγγελματικού στρες και κόπωσης, burn out κ.λπ.).
Συνεχίστε με τα παρακάτω
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), για την υλοποίηση του
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου - ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Ηρακλείου, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), για την υλοποίηση του
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου - ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), για την υλοποίηση του
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησαν την Πέμπτη 18/04/2024 και την Παρασκευή 19/04/2024 Δράση Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Την Πέμπτη 11/04/2024, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) συμμετείχε σε Ημέρα Ενημέρωσης με θέμα: «Γυναίκα και αγορά εργασίας», που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και