Συμμετοχή Κ.Ε.Θ.Ι. σε εκπαιδευτικό κύκλο με θέμα: "Γυναίκα και Εξάρτηση"

Στοιχεία εκδήλωσης:
21.10.2016 / 15:22

Το  Κ.Ε.Θ.Ι. συμμετείχε στον εκπαιδευτικό κύκλο με θέμα "Γυναίκα και Εξάρτηση" που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του θεραπευτικού του προσωπικού κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2016-Ιουνίου 2017.

Απώτερος στόχος ήταν  η διοργάνωση ημερίδας κατά το μήνα Μάιο 2017 με συναφές θέμα και παρουσίαση επιλεγμένου θεωρητικού και κλινικού υλικού, προϊόντων των σεμιναρίων και των ομάδων εργασίας.

Οι εισηγήσεις του ΚΕΘΙ πραγματοποιήθηκαν στις 21.10.2016  από την Ειρήνη Μάρη- Ψυχολόγο και περιελάμβαναν τις εξής θεματικές:

  • Έμφυλα στερεότυπα. Κοινωνική κατηγοριοποίηση. Πολλαπλές διακρίσεις.
  • Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές
  • Φωνές των γυναικών που μπλοκάρουν τη γυναίκα - φωνές σύμμαχοι της γυναίκας

 

Το θεραπευτικό προσωπικό που συμμετείχε ήταν Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Πολιτικοί Επιστήμονες , Νοσηλευτές του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) συνολικά 26 άτομα.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας αναδείχθηκε το γεγονός ότι η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να είναι μία ευρύτερα χειραφετησιακή διαδικασία για τις τοξικοεξαρτημένες γυναίκες συμβάλλοντας στην κατάρριψη των στερεοτυπικών προκαταλήψεων και των ευρύτερων κοινωνικών αποκλεισμών που συντηρούν. Η ενδυνάμωση  της αυτοεκτίμησης των γυναικών, αλλά και η δημιουργία σχέσεων ποιοτικής επικοινωνίας με τους άλλους και τις άλλες  μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, μπορεί να άρει  το «παγιωμένο» σύστημα έμφυλων σχέσεων και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δεσμών συλλογικότητας και αλληλεγγύης με στόχο  την επίλυση των προβλημάτων.

Επίσης συζητήθηκε η ανάγκη της αναγνώρισης και  κατάρριψης των έμφυλων στερεοτυπικών προκαταλήψεων από το ίδιο το θεραπευτικό προσωπικό και η ενσωμάτωση στη καθημερινή πρακτική τους της διάστασης του φύλου.

Συνεχίστε με τα παρακάτω
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors», παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες διερμηνείας προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας, σε
Το ΚΕΘΙ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα του φορέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)
Αφορά τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “ARIADNE2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women”. Καταληκτική Ημερομηνίας
Το Κ.Ε.Θ.Ι. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1
Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “SHARE: Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women”. Το Έργο “SHARE: Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας σειράς μικρών animated κλιπ/βίντεο για κοινωνικά δίκτυα, διάρκειας 30 έως 60 δευτερολέπτων, τα οποία θα απευθύνονται σε έφηβες και εφήβους στο πλαίσιο υλοποίησης από το ΚΕΘΙ του