ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΙ

Τo Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, υλοποιεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων» για δεύτερη χρονιά κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας ενώ στόχοι του αποτελούν: α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και έμφυλων διακρίσεων, β) η εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων στις σχέσεις των φύλων, καθώς και γ) η καλλιέργεια και η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων και της βίας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς ενημέρωση και κατευθυντήριες οδηγίες, ως προς τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας και στερεοτυπικών αντιλήψεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Μέσω της παροχής των κατάλληλων εργαλείων για την ευαισθητοποίηση και τη σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα ζητήματα της έμφυλης βίας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν κουλτούρα σεβασμού μέσα από την οπτική του φύλου, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις αποδεκτές ή μη συμπεριφορές και να ζητούν υποστήριξη.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 διδακτικές ώρες και θα πραγματοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με στέλεχος του Κ.Ε.Θ.Ι.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μάρη Ειρήνη (emari@kethi.gr) και στην κ. Παπαδοπούλου Θεοφανία (fpapado@kethi.gr) και στα τηλέφωνα 210-3898059, 210-3898075 και 210-3898000.

Συνεχίστε με τα παρακάτω
Αποτελέσματα προκήρυξης για την εκπόνηση Υλικού Ευαισθητοποίησης για το Υποέργο 1 της Πράξης "Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας" Κωδ. ΟΠΣ 5174893 στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020".
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης δράσεων με τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, υπογράφοντας το πρώτο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ, κυρία Μαρίνα Στέφου
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης δράσεων με τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, υπογράφοντας το πρώτο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ, κυρία Μαρίνα Στέφου
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανοίγει τις πόρτες του προς το κοινό. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το ΚΕΘΙ πραγματοποιεί δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα. Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 από τις 09:00 έως τις 16:00, τα
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανοίγει τις πόρτες του προς το κοινό. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το ΚΕΘΙ πραγματοποιεί δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα. Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 από τις 09:00 έως τις 16:00, τα