ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΙ

Τo Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, υλοποιεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων» για δεύτερη χρονιά κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας ενώ στόχοι του αποτελούν: α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και έμφυλων διακρίσεων, β) η εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων στις σχέσεις των φύλων, καθώς και γ) η καλλιέργεια και η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων και της βίας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς ενημέρωση και κατευθυντήριες οδηγίες, ως προς τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας και στερεοτυπικών αντιλήψεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Μέσω της παροχής των κατάλληλων εργαλείων για την ευαισθητοποίηση και τη σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα ζητήματα της έμφυλης βίας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν κουλτούρα σεβασμού μέσα από την οπτική του φύλου, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις αποδεκτές ή μη συμπεριφορές και να ζητούν υποστήριξη.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 διδακτικές ώρες και θα πραγματοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με στέλεχος του Κ.Ε.Θ.Ι.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μάρη Ειρήνη (emari@kethi.gr) και στην κ. Παπαδοπούλου Θεοφανία (fpapado@kethi.gr) και στα τηλέφωνα 210-3898059, 210-3898075 και 210-3898000.

Συνεχίστε με τα παρακάτω
Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στο κεντρικό κτήριο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αντιπρόεδρος, κυρία Ξεπαπαδάκου, τα μέλη του ΔΣ του ΚΕΘΙ και οι εργαζόμενες/οι του φορέα.
Ανακοινώνεται παράταση υποβολής οικονομικών προσφορών έως τις 26-01-2024 και ώρα 12.00 για τις κάτωθι Προσκλήσεις : 1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού στο κτίριο που στεγάζεται η έδρα του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα επί της οδού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού στα γραφεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας και του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, στα
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του ΚΕΘΙ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους για τις ανωτέρω υπηρεσίες είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, στα γραφεία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού στο κτίριο που στεγάζεται η έδρα του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα επί της οδού Πινδάρου αρ. 2 (είσοδος από Κανάρη 1 & Ακαδημίας). Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, είτε