Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ε.Ε. και του Κ.Ε.Θ.Ι.

Σε θερμό κλίμα υπεγράφη την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Ελευθέριος Κρέτσος, και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, κα. Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση των απόψεων, στάσεων και προκαταλήψεων της κοινωνίας για τους έμφυλους ρόλους. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούν – μεταξύ άλλων – στην ανάπτυξη συνεργασίας προς την κατεύθυνση σχεδιασμού ενεργειών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την άρση των στερεοτύπων στα ΜΜΕ, στην καταγραφή προτάσεων και την πραγματοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της αναπαραγωγής σεξιστικών μηνυμάτων και την προστασία του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ατόμου ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Παράλληλα, δεσμεύονται για την από κοινού διοργάνωση ενεργειών δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στο πεδίο των ΜΜΕ, καθώς και του ευρύτερου κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης σεξιστικών συμπεριφορών, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασίας για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας για το θεματικό πεδίο «Φύλο και ΜΜΕ»

 
Συνεχίστε με τα παρακάτω
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), που υπάγεταιστο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και
Η φετινή 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, τιμήθηκε υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Ο περιορισμός μετακινήσεων ανέτρεψε τον σχεδιασμό για ανοιχτές εκδηλώσεις, αλλά το περίτρανο «ΟΧΙ» στη βία ακούστηκε παντού. Για να το καταφέρουμε αυτό
Διευκρινίσεις επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 680/27-10-2020 – ΑΔΑ: ΩΓΡΒΟΡ9Ζ-ΩΒΡ Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού με κριτήριο κατακύρωση τη συμφερότερη προσφορά.
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors», παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες διερμηνείας προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας, σε
Το ΚΕΘΙ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα του φορέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)