Τίτλος προγράμματος

Αποκεντρωμένες Δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα

Ταυτότητα
Διάρκεια
2016-2020
Προϋπολογισμός
20.000 € ευρώ
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας Κ.Ε.Θ.Ι.
Περιγραφή

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα. Αποτελεί συνέχιση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής». Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας επικεντρώνοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του φορέα, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου, ανταποκρίνεται στα αιτήματα που διατυπώθηκαν από συμμετέχουσες κατά την πραγματοποίηση των προηγούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων. Για το σκοπό αυτό αποφάσισε να συνεχίσει τις αποκεντρωμένες - επιμορφωτικές δράσεις και σε άλλες πόλεις. της χώρας. Oι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν με ιδίους πόρους με τη χρηματοδότησή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΚΕΘΙ .