Τίτλος προγράμματος

«ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΧΑΣΜΑ» (5ο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα)

Ταυτότητα
Διάρκεια
1.10.2001-31.3.2003
Συντονισμός / Υλοποίηση
ΚΕΘΙ
Εταίροι
Διακρατικοί εταίροι: European Trade Union Confederation (ETUC)-Women’s Committee (Ευρωπαϊκή Οργάνωση), European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism sector (EFFAT- Διακλαδική Ευρωπαϊκή Οργάνωση), European Women Lawyers Association (EWLA-Βέλγιο), Union General de Trabajadores (UGT)-Departamento Confederal de la Mujer (Ισπανία)

Εθνικοί Εταίροι: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΝΕ-ΟΤΟΕ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσων-Γραφείο Ισότητας, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Περιγραφή

Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποίησε ως Συντονιστής Φορέας το Πρόγραμμα με τίτλο: «Ίση Αμοιβή - Προσοχή στο Χάσμα» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Στόχος του Προγράμματος ήταν η εξάλειψη της ανισότητας των αμοιβών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση γυναικών, κοινωνικών συντελεστών/φορέων, καθώς και επαγγελματιών αναφορικά με το θέμα της ανισότητας στις αμοιβές και τις επιπτώσεις της ανισότητας στη φτώχεια, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική προστασία και ασφάλιση των γυναικών. Επίσης, στόχευε στην ενδυνάμωση των γυναικών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, με ενίσχυση της πληροφόρησης για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την Ισότητα αμοιβών και την παροχή Νομικής Βοήθειας σε γυναίκες σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και το Βόλο.

Δράσεις / Υποέργα

Μελέτες–Έρευνες: Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 4 μελέτες-έρευνες οι οποίες εκδόθηκαν σε έναν τόμο σελ. 472 (1000 τεμάχια). Επίσης, ο ίδιος τόμος εκδόθηκε και στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα οι μελέτες-έρευνες είναι οι εξής:  

•    «Ανισότητα των αμοιβών σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα: Οι περιπτώσεις των κλάδων τουρισμού, τραπεζών, υγείας και λιανικού εμπορίου». 
•    «Ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον τουριστικό τομέα. Εμπειρική διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήμανση προοπτικών». 
•    «Ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις». 
•    «Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών». 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Παροχή νομικής βοήθειας σε γυναίκες για την ανισότητα στις αμοιβές αλλά και για ευρύτερα θέματα ισότητας των φύλων σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς συλλόγους στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο και το Ηράκλειο. Η συνεργασία ξεκίνησε από 3/1/2002 με Δ.Σ.Α και Δ.Σ.Θ (εταίροι) αλλά και με τους υπόλοιπους συλλόγους. Περισσότερες από 180 υποθέσεις παραπέμφθηκαν προς χρέωση σε δικηγόρους – εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Προγράμματος.  
Η συνεργασία και δικτύωση με τους Δικηγορικούς Συλλόγους και με ανεξάρτητους δικηγόρους αποτέλεσε μία πολύ σημαντική πτυχή του Προγράμματος. Περιελάμβανε την παροχή νομικής βοήθειας και συμβουλευτικής σε γυναίκες σε θέματα ίσης αμοιβής αλλά και σε γενικότερα θέματα ισότητας των φύλων. Οι νομικοί σύμβουλοι των Δικηγορικών Συλλόγων εκπαιδεύτηκαν μέσω των σεμιναρίων που διοργάνωσε το Κ.Ε.Θ.Ι. και λειτουργούσαν καθόλη τη διάρκεια του έργου με συνεχή επαφή με τα συνδικάτα προκειμένου να εξασφαλίσουν την εμπλοκή τους στις περιπτώσεις μισθολογικών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Σεμινάρια επαγγελματιών: 

•    Οργάνωση  και πραγματοποίηση έξι (6) σεμιναρίων στα οποία συμμετείχαν 277 νέοι δικηγόροι σε θέματα ισότητας των φύλων σε 5 πόλεις (Αθήνα 5-7,10-11,13 Ιουνίου 2002, Θεσσαλονίκη 20-24 Μαΐου & 11,13,16,18,19 Δεκεμβρίου 2002, Ηράκλειο 24-25, 30 Σεπτεμβρίου 2002 & 1,3,7 Οκτωβρίου 2002, Βόλος 4-7, 13-14 Νοεμβρίου 2002 και Πάτρα 9-12, 16-17 Δεκεμβρίου 2002).

Καμπάνια: Διενέργεια διαφημιστικής εκστρατείας για την ισότητα αμοιβών που περιλάμβανε:

●    Παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ «Πες μου το φύλο σου, να σου πω την αμοιβή σου» (17’’ & 30’’ αντίστοιχα) που παρουσιάστηκε ως κοινωνικό μήνυμα εγκεκριμένο από το ΕΣΡ.
•    Δημιουργία καταχώρησης και δημοσίευσης στον τύπο και τα περιοδικά.
•    Δημιουργία post-cards (70.000 τεμάχια) και διανομή σε κινηματογράφους, café-bars, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια κ.λ.π.
•    Δημιουργία t-shirts και folders τα οποία διανεμήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο.
•    Αποστολή 2000 φακέλων (κάρτα, επιστολή έναρξης της εκστρατείας) σε αποδέκτες του mailing – list του Κ.Ε.Θ.Ι. (γυναικείες οργανώσεις, φορείς και γραφεία ισότητας, συνδικαλιστές, καθηγητές/-τριες πανεπιστημίων, ενδιαφερόμενοι/-ες κ.λπ.)
•    Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής τύπου 800-11-50500 από την Call Center Hellas (11 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2002).
Συνέντευξη Τύπου και Ευρωπαϊκό Συνέδριο: Στις 28/1/2003 δόθηκε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο αρμόδιο για την εποπτεία του Κ.Ε.Θ.Ι,. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος, υπογραμμίζοντας τις πολιτικές επιπτώσεις των συμπερασμάτων των μελετών, ενώ ανακοίνωσε και το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που προστέθηκε στις παράλληλες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.