Τίτλος προγράμματος

Ισότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ταυτότητα
Διάρκεια
01 Απριλίου 2005 - 31 Μαΐου 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ.: «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Εταίροι
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά – Κ.Ε.Π.Π., Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (Ι.Α.Α)., INFOΔΟΜΗ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ε. Γούλας & ΣΙΑ Ο.Ε. – QAS, IGVP Ερευνητική – Αναπτυξιακή Ε.Π., Business Ethics – Κοινωνικές Δράσεις Ε.Π.Ε., Εταιρεία προηγμένων εφαρμογών συστημάτων διοίκησης – ISON PHYCOMETRICA, STRATIS: Στρατηγικές και δράσεις κοινωνίας πληροφοριών Ε.Π.Ε., Centrum pre výskum regiónov n. o. (Σλόβενία)
Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει, μέσω των μηχανισμών που θα αναπτυχθούν, ως ειδική πιλοτική ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, για να αποβάλει το φαινόμενο διαχωρισμού, βασισμένο στο φύλο και να παρέχει μια υπηρεσία σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.

Δράσεις / Υποέργα
  • μελέτη αποτύπωσης δυνατοτήτων προώθησης των γυναικών μέσα στις ένοπλες δυνάμεις με καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εμφανίζουν»
  • συγκέντρωση, έρευνα και ανάλυση Νομοθετικού Πλαισίου και Κανονισμών που διέπουν τις ένοπλες δυνάμεις σε θέματα ισότητας και αξιοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού – ενσωμάτωση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας»
  • συλλογή στοιχείων από συνεντεύξεις για α) αποτύπωση της κουλτούρας των ενόπλων δυνάμεων, β) μελέτη δυνατοτήτων – ευκαιριών βελτίωσης»
  • case study – ενέργειες βελτίωσης σε στρατιωτικές σχολές», (εκπόνηση ερωτηματολογίων, συγκέντρωση και διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να ενσωματωθεί στη διδακτική ύλη των φοιτητών/-τριών της Σχολής Ικάρων)
  • διακρατικός Οδηγός: Ισότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις